alternative

Хэрэглээг илүү хялбарчах зорилготой бөгөөд хотын хамгийн сайхан үдэшлэг, арга хэмжээний мэдээллийг нэг дороос авах, тасалбар захиалах, ижил төстэй сонирхолын бүлгийг олж мэдэх. Бизнес эрхлэгчид уг аппликейшнээр дамжуулан хэрэглэгчидтэй шууд харилцах, сурталчлах, тасалбар борлуулалтыг хянах боломжийг олгоно.

Тун удахгүй Тун удахгүй